Disaster Recovery znamená ve světě IT obnovu po havárii (tedy čas po havárii, za který budou vaše data opět dostupná). Jedná se o předem připravený scénář, který vede k obnově provozu do běžně fungujícího stavu (i po fatální poruše hardwaru nebo softwaru způsobené lidským faktorem, živelnou katastrofou nebo jiným selháním).

Příprava správného scénáře Disaster Recovery není triviální, neboť by mělo dojít k ověření jeho správnosti obnovením celé IT infrastruktury v jiné lokalitě, což samo o sobě znamená vysokou náročnost v oblasti nákladů a času práce IT specialistů. Přípravu tohoto plánu zásadním způsobem ovlivňuje vhodně zvolený zálohovací software.

Na základě mnohaletých zkušeností využíváme pro tyto účely zejména software Acronis, který je vhodný pro jakákoliv podniková řešení, případně zálohovací nástroj Veeam.

Zálohujte včas, tedy raději jeden den před než po havárii nebo kyberútoku. Nejvhodnější řešení vám rádi připravíme a odprezentujeme.