SOLIGHT HOLDING s.r.o.

Se společností CS21 Nextnet spolupracujeme již řadu let. Z pozice generálního dodavatele vybudovala a podpořila renovaci i modernizaci serverové, síťové i bezpečnostní infrastruktury v sídle naší společnosti. V současné době nám CS21 Nextnet zajišťuje veškerou správu sítě i serverových technologií a působí k naší spokojenosti i jako dodavatel HW.

Martin Mencl
SOLIGHT HOLDING s.r.o.

HAST RETAIL s.r.o.

S firmou CS21 Nextnet s.r.o. spolupracujeme již několik let. Tuto spolupráci musíme hodnotit jako velice zdařilou. Jsme spokojeni s přístupem od samotného poptání do dodání zboží, služeb. Oceňujeme také poradenství. Vždy spolu najdeme řešení v situacích, které vznikají. Víme, že mají pro nás pochopení a děkujeme jim za to.

Gabriela Tvrdoňová
Assistant of Managing director

ENPRO Energo s.r.o.

Se společností CS21 spolupracujeme více než 10 let a vnímáme ji jako spolehlivého a vstřícného partnera, který se nám vždy snaží vyjít vstříc. Spolupráce probíhala vždy na vysoké profesionální úrovní, ať už v oblasti služeb správy našeho IT nebo nákupu a implementace nového HW i SW.

Knápek Lumír
Specialista podpory projektování