V poslední době byl zaznamenán zvýšený počet podvodných emailů a SMS zpráv, které se tváří, že pocházejí od finančního úřadu. Těmito podvodnými metodami se podvodníci snaží získat osobní a finanční údaje obětí. V zájmu vaší bezpečnosti vám přinášíme následující varování a doporučení:

 1. Buďte obezřetní při přijímání telefonátů a zpráv:
  • Finanční úřad nikdy nepožaduje citlivé osobní údaje (jako jsou rodná čísla, čísla bankovních účtů či platebních karet) prostřednictvím emailu nebo SMS.
  • Finanční úřad nikdy nežádá o platby, přeplatky či vrácení přeplatků emailem nebo prostřednictvím SMS zpráv.
 2. Zkontrolujte zdroj komunikace:
  • Pokud obdržíte email nebo zprávu, která se zdá být od finančního úřadu, ověřte si pravost voláním na oficiální kontaktní číslo finančního úřadu.
  • Nevolejte zpět na číslo uvedené v podezřelé zprávě nebo telefonátu.
 3. Neposkytujte citlivé údaje:
  • Nikdy neposkytujte své osobní, finanční nebo přihlašovací údaje neznámým volajícím nebo prostřednictvím SMS zpráv.
  • Pokud jste již poskytli své údaje, ihned kontaktujte svou banku a finanční úřad, aby mohla být přijata náležitá opatření.
 4. Nahlaste podvod:
  • Pokud máte podezření, že jste obdrželi podvodný email nebo SMS zprávu, nahlaste to Policii ČR a finančnímu úřadu.
  • Pomozte varovat ostatní sdílením informací o těchto podvodech.

Při dodržování těchto doporučení můžete snížit riziko, že se stanete obětí podvodu. Finanční úřad se snaží chránit vaše osobní údaje a bezpečnost, a proto děkujeme za vaši spolupráci a obezřetnost.

podvodná sms - finanční úřad
Finanční úřad - podvodná sms