První vlna nevyžádané pošty prošla sítí Arpanet (https://cs.wikipedia.org/wiki/ARPANET), což byl předchůdce dnešního internetu, právě 1. května roku 1978.

Uživatelé e-mailů „vděčí“ za objevení spamu Garymu Thuerkovi, který se přitom nijak nepokoušel svou identitu skrýt (otázkou je, zda prostředí tehdejšího Arpanetu tuto možnost vůbec nabízelo). Bývalý zaměstnanec americké počítačové firmy Digital Equipment Corporation rozeslal hromadný elektronický vzkaz přesně 393 uživatelům, v němž informoval o novém produktu své společnosti.

Na Thuerka se sesypaly rozhořčené reakce dotčených adresátů, nicméně nepopulární reklama podle něj skutečně fungovala.

Spíše než za otce spamu Thuerk sám sebe považuje za průkopníka e-marketingu. Vzkazy prý nerozesílal náhodně, ale jen lidem, o nichž věděl, že by je zpráva mohla zajímat. A obdivuhodné je, že adresy všech příjemců vyťukal ručně.