Sociální sítě používá v Česku 62 % populace starší 16 let, což představuje 5,29 mil. osob. Je to o čtyři procenta více (340 tis. osob) než před dvěma lety. Vyplývá to z nové statistiky ČSÚ. Reálný počet bude ale vyšší vzhledem k věkové hranici, kterou ČSÚ zohledňuje.

Zpráva konstatuje, že používání sociálních sítí se v Česku nejdynamičtěji rozvíjelo mezi lety 2009 až 2012, od té doby se růst zpomalil. Za poslední tři roky se zvýšil o osm procent.

Nejvyšší využití sociálních sítí je evidováno ve věkové skupině 16-24 let, kdy je alespoň na jedné sociální síti 98 % osob. S rostoucím věkem zastoupení klesá. Za poslední dva roky se ale užívání sociálních sítí zvýšilo ve všech věkových skupinách včetně těch nejstarších. Z žen uvedlo 63 %, že sociální sítě používají, u mužů je to 60 %. Nejrozšířenější je v Praze, kde alespoň nějakou sociální síť používá 62 % osob, naopak nejméně rozšířené je v Královéhradeckém kraji (52 %).

V případě osob různého vzdělání používají sociální sítě častěji osoby s vyšším vzděláním než ty s nižším. Podle ČSÚ to ale není tak markantní jako v případě jiných činností. Pokud bychom se podívali pouze na osoby, které používají internet, je vidět, že osoby se základním vzděláním dokonce používají sociální sítě více než ty se středním vzděláním bez maturity (74 vs. 69 %).

V porovnání s ostatními zeměmi evropské sedmadvacítky je ve využívání sociálních sítí Česko na 16. místě pomyslného žebříčku. Nejvíce uživatelů je v Dánsku (85 %) a poté v Maďarsku (79 %).

IT správa Ostrava

IT řešení na míru Ostrava