Státy by měly urychleně stanovit pravidla pro používání umělé inteligence (AI) ve školách a umožnit přístup k ní jen starším žákům. Vyzývá k tomu Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu (UNESCO) v příručce (https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000385877), kterou zveřejnila v pátek 8. 9. 2023. Organizace také nedoporučuje, aby umělá inteligence nahradila učitele, protože by to mohlo vést k citové deprivaci žáků.

Některé aplikace využívající generativní umělou inteligenci, k nimž v nedávné době získala přístup širší veřejnost, si na školách rychle získaly oblibu. Programy jako ChatGPT žáci a studenti například používají jako pomůcku při plnění svých úkolů. Generativní AI díky zpracování velkého množství dat dokáže vytvářet podle zadání uživatele zdánlivě originální výstupy ve formě textů či obrázků.

Šéfka UNESCO Audrey Azoulayová označila generativní AI za velkou příležitost, která však bez vhodného usměrnění může ve vzdělávání způsobit škody a napomáhat k šíření předsudků. „Nemůže být integrována do vzdělávání bez veřejných závazků a nezbytných záruk a regulací ze strany vlád,“ prohlásila Azoulayová. Podle UNESCO zatím státy nevěnují dostatečnou pozornost problémům, které mohou vzniknout ve vzdělávání při použití AI. Mezi regulacemi zmíněnými v příručce je stanovení minimálního věku pro používání AI. UNESCO to zdůvodňuje tím, že mnohé aplikace byly původně navrženy pro dospělé uživatele. Například ChatGPT nesmí používat děti mladší 13 let, podle agentury AFP však někteří odborníci doporučují zvýšit limit na 16 let.

UNESCO také vlády vyzývá, aby připravily programy, které by učitelům pomohly s přípravou na používání AI. Učitelé ve většině zemí nemají přístup k dobře strukturovanému výcviku v používání AI ve vzdělávání. Cílem je, aby učitelé dokázali používat AI odpovědně a efektivně. Podle UNESCO nejsou vzdělávací instituce zatím připravené na etické a pedagogické dopady používání umělé inteligence. Podle nedávného globálního průzkumu mezi univerzitami a dalšími vysokými školami jen desetina z nich měla oficiální pravidla pro používání aplikací, které využívají umělou inteligenci.

IT Ostrava
IT Ostrava