Děti jsou v online prostředí velmi zranitelné a důvěřivé. Často si neuvědomují nebezpečí, se kterým se mohou setkat. Může jít například o sexting, jenž je jednou z nejrizikovějších forem chování na internetu. Jde o posílání intimních zpráv, fotografií a videí, a to v dobrovolné konverzaci buď s partnerem, nebo s neznámým člověkem. Útočník pod falešným profilem s dětmi naváže kontakt, získá si jejich sympatie a poté od nich pod různými záminkami vyláká intimní fotografie. Děti se pak snadno stanou oběťmi vydírání a manipulace. Útočník je pod výhrůžkou zaslání odhalených fotografií rodičům nutí k tvorbě dalších intimních fotek či videí, které využívá pro svou potřebu. Děti se tak ocitnou pod stupňujícím se tlakem, který jim způsobuje úzkost, depresi a může je vést až k sebepoškozování. Netuší, kdy ani kde další útok přijde. Cítí se proto bezradné, jsou paralyzované strachem a nemají odvahu svěřit se dospělým.

Útočníci ovšem nemusí být vždy jen o predátoři a pedofilové. Dětem často na internetu ubližují i lidé, které znají, nebo jen o několik let starší neznámí útočníci. Věk útočníků pohybuje obvykle mezi 17 až 23 lety. Jsou to lidé, kteří na internetu už vyrůstali, vědí, jaké technologie děti používají, jaké youtubery sledují nebo na jaké se dívají seriály. Díky tomu si snadno získají jejich důvěru. Děti si myslí, že se baví se svým vrstevníkem, a ztrácejí opatrnost.

Víte, jak se zachovat v případě, když se vám dítě svěří se svými problémy v online světě?

  1. Zachovejte klid. Ač je to těžké, rozhodně dítě netrestejte. Naopak oceňte, že za vámi přišlo a svěřilo se vám. Je dobré si uvědomit, že dítě už muselo překonat obrovskou vlnu strachu a obav, než se odhodlalo svěřit. Velmi dobré je dítě ujistit, že teď už na to nebude samo a společně to zvládnete.
  2. Zálohujte konverzace. Požádejte dítě, aby nevhodnou komunikaci s útočníkem zálohovalo. Stačí, když udělá takzvané „print screeny“. Pokud budete chtít problém řešit s policií či ve škole, poslouží vám to jako důkaz. Jako první pomoc se vždy doporučuje zablokování útočníka a odhlášení z dané sociální sítě.
  3. Dejte dítěti čas. Proberte další kroky, které mohou vést k řešení problému, a domluvte se na tom, které z nich podniknete. Výslechy na policii či ve škole pro ně totiž budou emočně náročné a mohlo by dojít k retraumatizaci, tedy opakování prožitého psychického traumatu. Vždy děti připravte na to, co může nastat. Ne proto, abychom je strašili, ale abychom jim ukázali celou škálu kroků, které mohou následovat. A potom je nechte rozhodnout, na co mají v dané chvíli sílu.

A kam se obrátit, když si nevíte rady ani vy sami? Dětské krizové centrum nabízí nonstop Linku důvěry, která poskytuje pomoc v případě problémů v kyberprostoru. Poradí vám telefonicky, přes e-mail i online chat. Linka bezpečí nabízí krizovou pomoc také pro rodiče. Poradí vám, jak postupovat v případě, že vaše dítě je obětí kyberšikany či jiného nevhodného chování na internetu. Linka STOPonline.cz vám pomůže v případě, že z internetu chcete stáhnout své intimní fotografie nebo jiný nevhodný obsah. Buďte online bezpečně a učte tomu i své děti.

IT správa Ostrava

IT správa Ostrava

IT správa Ostrava