Geoffrey Hinton, kognitivní psycholog a počítačový vědec, kterému se přezdívá kmotr umělé inteligence, prozradil deníku New York Times, že v dubnu rezignoval na funkci viceprezidenta a inženýra společnosti Google, aby mohl svobodně varovat před riziky spojenými s umělou inteligencí. Hinton se obává, že Google ve snaze konkurovat ChatGPT, Bing Chat a podobným AI modelům upouští od své dosavadní obezřetnosti při začleňování AI do svých služeb, čímž otevírá dveře řadě etických problémů. Generativní AI by rovněž mohlo v blízké budoucnosti vést k vlně dezinformací a mohlo by se stát, že už nebudeme schopni poznat, co je pravda a co lež.

Hinton se také obává, že by AI mohla nahradit některá pracovní místa. Do budoucna varuje také před vznikem plně autonomních zbraní či tendenci AI modelů učit se podivnému chování na základě tréninkových dat. I když jsou některé z těchto problémů teoretické, Hinton varuje před eskalací, kterou nebude možné kontrolovat bez regulace nebo vývoje účinných kontrolních mechanismů.

Hinton zasvětil svou kariéru studiu neuronových sítí, které jsou klíčem k umělé inteligenci, ale je známý především tím, že v roce 2012 vyvinul systém pro rozpoznávání objektů. Jeho průlomová neuronová síť dokázala pomocí tréninkových obrázků rozpoznávat běžné předměty. Společnost Google koupila Hintonův startup DNNresearch v roce 2013 a základní koncept jeho vynálezu pomohl podpořit prudký rozvoj, který vedl k dnešní generativní technologii. Hintonovo slovo v tomto odvětví má proto značnou váhu.