Evropská komise v současnosti podporuje vytvoření sítě center pro kybernetickou bezpečnost v rámci Evropské unie. Cílem této iniciativy je zlepšit a posílit schopnosti EU v oblasti kybernetické bezpečnosti a ochrany před kybernetickými hrozbami. Projekt, který by měl být spuštěn příští rok, je zamýšlen jako „evropský kybernetický štít“ a Brusel na něj plánuje vynaložit 1,1 miliardy eur (25,7 miliardy korun) z dotačního programu evropské digitalizace.

Tato síť center pro kybernetickou bezpečnost bude sloužit jako platforma pro výměnu informací, spolupráci a koordinaci mezi členskými státy EU. Bude podporovat prevenci, detekci a reakci na kybernetické útoky, a to jak na úrovni jednotlivých států, tak na úrovni EU jako celku.

Důležitou součástí této sítě budou také centra pro kybernetické cvičení a výcvik, která pomohou zlepšit dovednosti a připravenost odborníků v oblasti kybernetické bezpečnosti. Tato centra budou nabízet simulace kybernetických útoků a cvičení, která pomohou lépe porozumět hrozbám a zlepšit schopnost reakce na ně.

Evropská komise také vytvořila Evropskou agenturu pro kybernetickou bezpečnost (European Cybersecurity Agency – ENISA), která bude hrát důležitou roli při koordinaci a podpoře této sítě center pro kybernetickou bezpečnost.

Cílem vytvoření této sítě je zvýšit odolnost a bezpečnost digitální infrastruktury v EU a chránit občany, podniky a instituce před kybernetickými hrozbami.

IT správa Ostrava