V reakci na narůstající použití AI nástrojů (například Google Bard a OpenAI’s ChatGP) vyzvala Evropská komise technologické giganty, jako jsou Google, YouTube, Facebook a TikTok, aby označovaly obsah generovaný umělou inteligencí (AI). Prostřednictvím AI totiž dochází k šíření nepravdivých informací, což zahrnuje vše od falešných zpravodajských webových stránek po generované obrázky událostí, které se nikdy nestaly.

Software pro generování hlasu dokáže napodobit hlas člověka na základě několikavteřinového vzorku,“ uvedla místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová. Toto je v současnosti obzvláště relevantní – například Spotify se připravuje na používání hlasů populárních moderátorů vyškolených pomocí AI.

Tato výzva je součástí snahy EU omezit šíření dezinformací prostřednictvím online platforem. Jourová požádala 44 signatářů kodexu EU proti dezinformacím, aby uživatelům pomohli identifikovat obsah vytvořený AI. Označování by mělo začít okamžitě.

Pro technologické společnosti se jedná o pochopitelnou výzvu. Kodex praxe EU je dobrovolný a některé technologické překážky by mohly zkomplikovat implementaci těchto změn. „Nic nezaručuje, že budou schopni v reálném čase zjistit, že něco generuje umělá inteligence,“ uvedl Andrea Renda, vedoucí výzkumný pracovník pro digitální ekonomiku v Centru pro evropská politická studia.

Google ovšem vyvíjí technologii, která dokáže detekovat obsah vytvořený AI a označit jej. Ale například Twitter se pravděpodobně nepodřídí. Již v květnu se Twitter rozhodl odstoupit od kodexu EU, který se týká moderování obsahu podle nového Digital Services Act. Tato legislativa také omezuje cílenou reklamu na základě citlivých údajů, jako jsou sexuální orientace a náboženství. Jourová, na kterou rozhodnutí platformy odstoupit pochopitelně neudělalo dojem, uvedla, že Twitter „zvolil konfrontaci“. Jourová novinářům řekla, že jednání a dodržování právních předpisů EU ze strany platformy sociálních médií vlastněné Elonem Muskem bude naléhavě a důrazně prověřeno.

Evropská komise také pracuje na nových zákonech, známých jako AI Act, které mají regulovat používání umělé inteligence. Předpisy mají vytvořit pravidla, jak lze technologie umělé inteligence využívat v celé Evropě, aniž by byly omezeny inovace.

IT správa Ostrava