Dvoufaktorová autentifikace (2FA) je bezpečnostní mechanismus, který zvyšuje úroveň ochrany přístupu k účtům a systémům. Kromě běžného uživatelského jména a hesla požaduje 2FA další ověřovací prvek, jako je například jednorázový kód nebo biometrická autentifikace. Tím ztěžuje neoprávněným osobám přístup na zabezpečené účty, i když se jim podaří získat přístup k uživatelskému jménu a heslu.

Fungování dvoufaktorové autentifikace zahrnuje několik kroků. Nejprve se uživatel přihlásí do systému pomocí běžného uživatelského jména a hesla. Poté, co je uživatelovými údaji ověřena první vrstva autentifikace, systém požádá o druhý ověřovací prvek. Druhý ověřovací prvek může být například:

  • Jednorázový kód: Uživatel obdrží SMS nebo e-mail obsahující kód, který musí zadat pro dokončení přihlášení.
  • Aplikace pro generování kódů: Uživatel používá mobilní aplikaci, která generuje jednorázové kódy.
  • Biometrická autentifikace: Uživatel používá otisk prstu, sken obličeje nebo jinou biometrickou charakteristiku k ověření.
  • Hardwarový klíč: Uživatel používá USB klíč nebo podobné zařízení k ověření.

Pokud druhý ověřovací prvek není správně zadán, přístup k účtu není umožněn, přestože má útočník znalost uživatelského jména a hesla.

Ačkoliv 2FA zvyšuje bezpečnost, existují určitá rizika spojená s jejím užíváním. Některá z hlavních rizik jsou:

 1. Ztráta nebo poškození druhého faktoru: Pokud ztratíte zařízení, které slouží pro dvoufaktorovou autentifikaci, jako je například mobilní telefon nebo hardwarový klíč, nebo jej poškodíte, můžete mít potíže s přístupem ke svému účtu. Proto je důležité zálohovat obnovovací kódy a mít plán pro obnovu přístupu.
 2. Zneužití SMS zpráv: Pokud používáte SMS jako druhý faktor, existuje riziko, že útočníci mohou získat přístup k vašemu účtu například prostřednictvím krádeže telefonního čísla (SIM swapping). Útočník, který získá kontrolu nad vaším telefonním číslem, může přijímat vaše 2FA kódy.
 3. Malware a phishing: Některé druhy malware a phishingové útoky se mohou pokusit získat přístup k vašim 2FA kódům. Pokud totiž útočník infikuje váš počítač škodlivým softwarem, může zaznamenávat vaše kódy 2FA nebo zobrazovat falešné autentifikační dialogy.
 4. Zranitelnosti autentifikačních aplikací: Pokud používáte autentifikační aplikaci, existuje riziko, že tato aplikace může mít určité vady, které by mohly být zneužity útočníky.
 5. Sociální inženýrství: Útočníci mohou použít techniky sociálního inženýrství, aby získali přístup k vašim 2FA kódům. Například vás mohou přesvědčit, abyste poskytli své kódy pod záminkou technických problémů nebo důležitých aktualizací.

I při používání dvoufaktorové autentifikace je tedy důležité být obezřetný, chránit svá zařízení a zachovávat základní bezpečnostní opatření.