Automatizace, robotizace, digitalizace a nově i využívání umělé inteligence – to je paleta nástrojů pro rozvoj takzvaného Průmyslu 4.0. Podle letošní analýzy českého průmyslu lze v tomto roce u 65 % tuzemských průmyslových podniků očekávat růst investicí do inovací. V průměru by přitom mělo jít o nárůst o minimálně 14 %.

Často skloňovaným fenoménem posledních měsíců, který se dostává i do modernizace průmyslu, je umělá inteligence. Její zavádění do průmyslového odvětví je v řadě případů jednodušší než u složitějších systémů digitalizace či robotizace. Na rozdíl od nich se totiž s umělou inteligencí často nespojují tak výrazné náklady. Komplikací ovšem bývá spíše složitě uchopitelná legislativa, která je v řadě případů přísnější než například v USA. Tuzemské podniky jsou proto i z tohoto důvodu v implementací AI opatrnější. Obtížnou orientaci v právních předpisech při zavádění AI potvrzuje i letošní analýza českého průmyslu, kde ji jako překážku uvedly tři čtvrtiny dotazovaných průmyslových firem.

Aktuální statistiky zároveň ukazují, že u tuzemských průmyslových podniků roste i ochota po větší digitalizaci. Podle dat Svazu průmyslu a dopravy ČR totiž mezi roky 2019 a 2022 stoupl podíl firem, které mají definovanou strategii pro digitální transformaci ze 37 na 54 %.

Podniky vnímají digitalizaci a automatizaci jako nutnost pro udržení globální konkurenceschopnosti, ale v jejich implementaci je nejčastěji limitují dva důvody – vlastní obavy z kybernetické bezpečnosti a také nedostatek kvalifikovaných a digitálně gramotných pracovníků. I proto roste podíl podniků, které se snaží investovat do digitálního vzdělávání zaměstnanců.

Je však potřeba si uvědomit, že firma nepotřebuje spoustu překvalifikovaných datových analytiků. Vašim řešením může být outsourcing správy datových sítí, tedy komplexní technická péče o IT externím poskytovatelem služeb – námi. Dohlédneme na bezproblémový chod vaší počítačové sítě, nakonfigurujeme jednotlivé síťové prvky, dále implementujeme a nastavíme nejnovější služby a technologie. Firmám poskytujeme plnou IT podporu, spočívající v kompletní správě počítačových sítí, včetně odborných konzultací. Ozvěte se nám a rádi vám poradíme a najdeme pro vaši společnost IT řešení na míru.

IT správa Ostrava