Děti na internetu stráví v průměru tři a půl hodiny denně. Ptejte se jich proto, co dnes viděly na sociálních sítích, co se jim líbilo, koho na internetu sledují nebo jaké nové aplikace vyzkoušely. Pokud něčemu nerozumíte, poproste je, aby vám to ukázaly nebo vysvětlily. Projevujte zájem a neodbývejte je, když vyprávějí své zážitky z online světa s tím, že nejsou důležité. Kyberprostor je součástí jejich reality.

Společné objevování digitálního prostředí navíc pomáhá upevnit vztah s dítětem. Zároveň budete vědět, co vaše dítě na internetu dělá, a budete ho moci upozorňovat na případná rizika, která zde hrozí. Podobně jako když procházíte městem a vysvětlujete mu, že je nutné, aby sledovalo provoz na silnici, v autobuse si dávalo pozor na krádeže anebo se na ulici nebavilo s cizími lidmi. Pro dítě pak bude navíc mnohem snazší přijít za vámi s prosbou o pomoc ve chvíli, kdy se ocitne v nepříjemné situaci.

Pěstujte v dětech zdravé návyky pro chování na internetu, které jim pomohou předejít nepříjemnostem a problémům. Tady je pár základních, které by měly dodržovat.

  1. Neposílat intimní fotky

S nikým nesdílejte své intimní fotky či videa. Osoba na druhé straně je může kdykoliv použít k vydírání nebo pomstě.

  1. Hlídat si své soukromí

Přemýšlejte nad tím, jak moc důvěrné informace chcete na internetu zveřejnit. Své osobní údaje (adresa, telefonní číslo, datum narození) nikdy veřejně nesdílejte.

  1. Digitální stopa

Každá návštěva webové stránky, fotka sdílená na sociální síti i každý „lajk“ na Instagramu vytváří vaši digitální stopu, která z internetu nezmizí a je velmi snadné ji dohledat.

  1. Silná hesla

Heslo k emailu, Instagramu a dalším sociálním sítím jsou jako klíč od domu. Budujte si proto silná hesla a s nikým je nesdílejte.

  1. Seznamování

Když se s někým spřátelíte na internetu a budete se chtít potkat i osobně, nikdy na první setkání nechoďte sami. Řekněte o tom doma a vezměte s sebou na schůzku někoho z kamarádů.

  1. Řekněte si o pomoc

Když se na internetu dostanete do potíží a nebudete o tom chtít mluvit s rodiči, obraťte se na Linku bezpečí nebo na Linku důvěry Dětského krizového centra zaměřenou na rizika kyberprostoru. Všechny starosti s nimi můžete probrat anonymně prostřednictvím online chatu, emailu nebo telefonu a jsou k dispozici nepřetržitě.

ICT Ostrava

IT partner Ostrava

IT správa Ostrava

Outsourcing ICT služeb, Systémová integrace, Datové sítě, Prodej software & hardware Ostrava